IBA FOTO/REKLAM
Köpmangatan 28
852 32 Sundsvall
Tfn 060-15 46 80
Mobil 0703-99 88 80
gunnar@ibafoto.se